Remafluid DSP30 /BIOSANE DSP30/ -  vhodné na sály

ATEST PRO STYK S POTRAVINAMI - ATEST NSF

produkt absolutně bez zápachu a chlóru

extra rychle a beze zbytku se odpařuje

má antikorozní účinky

není extrémně hořlavý

má zvýšenou teplotu samovznícení na 205º C

je recyklovatelný

Je vhodný pro provozy, kde není je k dispozici odvětrávání a odsávání škodlivých výparů, kde pracuje velké množství lidí, např. montážní dílny, lakovny a pro provozy, kde pracují lidé s možnou alergií na klasické uhlovodíky.

převzato ze stránek výrobce

 

   V čem je toto palivo jiné a jaká paliva se běžně používají.

Námi používané palivo se bezezbytkově odpaří, tedy to co zůstane nespálené. Při velkých rychlostech dochází k úniku části paliva v podobě aerosolu, které neshořené padá na podlahu. Toto platí pro lampový olej. (Pokud někdo na sálech používá petrolej, naftu, benzín a podobně, tak je to amatér nejhrubšího zrna). Lampový olej, který zůstane na podlaze, podlahu neponičí, ale na chvíli to na ní klouže. U podlah které jsou z hladné dlažby je klouzavý efekt velmi silný.

Palivo od firmy Remachem odstraňuje nevýhody znečištění povrchu. Jeho cena je vyšší ( 380 Kč/litr ), ale jsou místa kde je opodstatněná.