Akáda & Meče blesky

Úvodní stránka      (c) 2012

mapa stránek: Hlavní stránka > Hrady a zámky

Čeština English

HLAVNÍ STRÁNKA

 

HRADY A ZÁMKY

   Během trvání skupiny Meče Blesky jsme vystupovali na hradech a zámcích. A protože se mám líbí, je zde malý soupis, kde jsme byli k zastižení.   VIDEO - HRADY A ZÁMKY

   Postupně je to psáno odspodu, tak jak jsme hrady a zámky navštívili.


    Želiv, Trčkův hrad, vedle klášterní zahrady   poprvé 12.11.2021   ®  

■ ■ 48 ■ ■


    Dlouhá Loučka, zámek   poprvé 3.11.2017   ®  

■ ■ 47 ■ ■


    Hukvaldy, hrad   poprvé 6.8.2016   ®  

■ ■ 46 ■ ■


    Oldřišov u Opavy,  zámek   poprvé 26.10.2015   ® www na FB   na  hrady.cz

   Ve druhé pol. 17. stol. byla přestavěna starší tvrz hrabětem J. Štěpánem z Vrbna na barokní zámek. V 19. stol. byl založen krajinářský park. Po r. 1945 sloužil zámek statku, byl přestavěn a ztratil svůj barokní vzhled. Dnes je pronajatý soukromé firmě.

■ ■ 45 ■ ■


    Bludov,  zámek   poprvé 11.9.2015   ®  

■ ■ 44 ■ ■


    Valeč u Hrotovic,  zámek   poprvé 3.9.2015   ® www

   Tvrz byla postavena patrně poč. 15. stol., r. 1406 ji od markraběte Jošta koupil Jan Hovorka z Hartvíkovic. Tvrz držela řada majitelů, mj. i Pernštejnové. R. 1534 ji Smil Osovský z Doubravice renesančně přestavěl. Poté se majitelé často střídali, r. 1712 byl přestavěna do dnešní barokní podoby. Na zámku proběhla v letech 2011-13 rekonstrukce na hotelový a kongresový komplex.

Velký obrázek !

■ ■ 43 ■ ■


    Vígľaš,  zámek   poprvé 23.4.2015   ® www   na  hrady.sk

   Ruiny zámku boli odkúpené od obce súkromným investorom v roku 2007, kedy sa začal realizovať projekt obnovy zámku pod dohľadom odborníkov z pamiatkových úradov. V roku 2009 sa zahájila samotná obnova hradného opevnenia, priľahlých bášt a zámockého objektu. Rozsiahla rekonštrukcia bola ukončená v roku 2013 a v roku 2014 sa stal zámok oficiálnym sídlom Rádu mečov kruhu.

   Objekt zámku je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok a je unikátom v rámci Slovenska. Je zrekonštruovaný ako kongresový hotel The Grand Vígľaš**** s poskytovaním wellness služieb. Prvé nádvorie bude prístupné širšej verejnosti, druhé nádvorie bude vyhradené pre ubytovaných hostí.

Velký obrázek !

■ ■ 42 ■ ■


    Vidnava,  zámek   poprvé 18.1.2014   ® www   na  hrady.cz

   Gotická tvrz postavena prvním městským fojtem R. Heldorem ve 13. stol. Roku 1428 město i tvrz vypáleno husity. Poté je tvrz opravena a postupně přestavěna na zámek. V současnosti tam sídlí ZUŠ Karla Ditterse.

■ ■ 41 ■ ■


    Jindřichov ve Slezsku,  zámek   poprvé 29.12.2013   ® www

   Zámek Jindřichov se nachází na okraji stejnojmenné slezské obce. Zámek je poměrně rozlehlá čtyřkřídlá budova o jednom patru. Od 1633 patřil Hodickým z Hodic, později velmi významnému slezskému rodu tedy rodu, který se velmi zasloužil o kulturní rozvoj Slezska. Před polovinou 17. století nechali postavit manýristický zámek, který se svou uzavřenou dispozicí s patrovými pilířovými arkádami na dvou stranách a příkopy hlásil ještě k renesančnímu pojetí.

■ ■ 40 ■ ■


    Moravský Krumlov,  zámek   poprvé 21.9.2013   ® www   na  hrady.cz

   Roku 1289 stál v místě dnešního zámku hrad, který byl v 16.století přestavěný na renesanční zámek.

■ ■ 39 ■ ■


    Choltice,  zámek   poprvé 8.6.2013   ® www

   Zámek Choltice je stavbou na pohled jednoduchou, prošel však několika stavebními proměnami. Původně v jeho místě stála tvrz přestavěná na renesanční zámek, který po svém zpustnutí a obnově v 17. století získal barokní podobu. V držení zámku se vystřídalo několik významných šlechtických rodin jako Benešovici, Thunové či Trautmannsdorffové. Objekt je to zajímavý, navíc přístupný veřejnosti.

■ ■ 38 ■ ■


    Loučná nad Desnou,  zámek   poprvé 20.4.2013   ® www

   Ve středu Loučné na Desnou stojí v parku zámek, jehož renezanční část vybudoval na místě dřevěného loveckého zámečku roku 1608 Přemek ze Žerotína. Roku 1774 byla k zámku přistavěna kaple a o deset let později rozšířena na farní kostel, zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději. Je vyzdoben freskami barokního malíře Ignáce Raaba. Roku 1844 koupili panství a zámek železářští podnikatelé a stavitelé železnic bratři Kleinové, za nichž byl zámek nazýván duchovním centrem železničního stavitelství a železářství rakouské monarchie. U zámku založili Kleinové přírodní park se vzácnými dřevinami. Jednou z jeho ozdob je i 600 let stará lípa s obvodem kmene 730 cm. V parku najdeme novogotickou kašnou a litinové sochy sv. Floriána s atributem vědra a praporu a sv. Alžběty, podávající dítěti chléb, z druhé poloviny 19. století. Zámek je nepřístupný v současné době v rekonstrukci. 2.7.2003. (Podle Loučná nad Desnou - orientační plán. Vydaný Obecním úřadem Loučné nad Desnou 1994.)

■ ■ 37 ■ ■


    Letohrad,  zámek   poprvé 19.6.2010   ® www

   Majitel panství Zdeněk Žampach z Potštejna přistoupil v roce 1554 k výstavbě tvrze na náměstí v Kyšperku (na místě dnešního východního křídla zámku). Tvrz byla dřevěná, jednoduchá, bez jakéhokoliv opevnění. Místo Vitanovského ulice se nalézal hluboký přírodní příkop, stejně jako na místě cesty na zámeckou terasu. Takže tvrz se nacházela na táhlém hřbetu, počínajícím nad nynějším náměstím. V roce 1681 se tehdejší majitel panství, hrabě Hynek Jetřich Vitanovský z Vlčkovic, rozhodl k přestavbě zmíněné tvrze na raně barokní zámek. Tvrz byla rozbořena, zůstaly stát jen kamenné podezdívky a sklepy, na nichž vyrostla dvoupatrová zámecká budova s věží, která byla představena před východní zeď (terasa). Věž tedy nevystupovala z hřebenu střechy jako nyní, ale byla samostatnou stavbou a měla společnou jednu zeď se zámkem.

■ ■ 36 ■ ■


    Vsetín,  zámek   poprvé 18.6.2010   ® www

   Zámek je dominantou a nejstarší historickou budovou města Vsetín. Renesanční zámek s vnitřním dvorem, vroubeným arkádami, byl postaven v prvním desetiletí 17. stol. (první zmínka je z roku 1610) tehdejšími majiteli panství Lukrécií Nekšovou z Landeka a jejím druhým manželem Albrechtem z Valdštejna. Stojí na základech středověké tvrze z první poloviny 15. stol. na vyvýšenině pravého břehu řeky Bečvy. V roce 1708 zámek vyhořel a zbyly z něj holé zdi. Pozdějšími majiteli - uherskou šlechtou z rodu Illésházy - byla zámecká budova v průběhu 18. stol. několikrát přestavována a upravována. Dnešní klasicistní podobu získal vsetínský zámek v letech 1833-34 za posledního šlechtického majitele Josefa z Wachtlerů.

■ ■ 35 ■ ■


    Holešov,  zámek   poprvé 28.5.2010   ® www

   Počátky feudálního sídla v Holešově sahají až do středověku. Lze tak soudit ze záznamů z r. 1245, kde je zmíněn biskupský leník Hugo z Holešova, který patrně sídlil na holešovské tvrzi.

   V první polovině 16. století byla tvrz zvýšena o druhé patro. Do roku 1574 byla pozdně gotická tvrz přestavěna na renesanční zámek. Od roku 1655 byla na místě původního zámku budována v duchu raného baroka nová stavba. Hlavní práce byly pravděpodobně dokončeny před r. 1674.

■ ■ 34 ■ ■


    Dolní Kounice,  hrad a zámek   poprvé 27.5.2010   ® www

   Gotický klášterní hrad byl postaven v letech 1285 - 1330. Pravděpodobně byl sídlem dolnokounického probošta, centrem správy klášterních statků a místem výkonu soudní pravomoci nad poddanými kláštera. Zdivo hradu se dodnes z velké části dochovalo ve hmotě pozdějšího zámku. Hrad představoval pozdní aplikaci tzv. italského kastelu. Měl nejméně dvě, spíše tři nárožní hranolové věže; čtvrtá věž na východním nároží se vzhledem k velkým rozměrům nejeví reálná. Úzké protáhlé nádvoří svírala po delších stranách dvě obytná křídla, propojená hradbami. Vstupní brána byla v menší věžici vystupující z ohradní zdi na severozápadě. Veškerou komunikaci na nádvoří zajišťovaly dřevěné pavlače.

■ ■ 33 ■ ■


    Nitriansky hrad,  hrad   poprvé 3.7.2009   ® www   na  hrady.sk

   Hrad, který byl postupně vybudovaný na místě slovanského hradiště z 9.století. Po požáru v roce 1271 bylo obnovené opevnění hradu. Goticky přebudovaný v první třetině 15.století, renesančně upravený v 16.století, barokně v 18.století. Národní kulturní památka. Dnes sídlo Archeologického ústavu SAV a sídlo biskupa.

■ ■ 32 ■ ■


    Kámen,  hrad   poprvé 4.6.2009   ® www   na  hrady.cz

   Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. První písemné zmínky jsou z let 1316 a 1318. V letech 1327 až 1504 je Kámen královským lenním hradem. Na hradě jsou expozice jednostopých motorových vozidel a muzeum Mezinárodní motocyklové federace.

■ ■ 31 ■ ■


    Čejkovice,  zámek   poprvé 12.9.2008   ® www   na  hrady.cz

   Původně templářská komenda. Po zrušení řádu v roce 1312 se zde střídali majitelé. V 16. st. upravena na renesanční zámek. V r. 1773 koupil zámek císař Josef ll. a spojil jej s hodonínským panstvím. Dnes je zámek majetkem obce a slouží jako hotel.

■ ■ 30 ■ ■


    Brumov,  hrad   poprvé 6.9.2008   ® www   na  hrady.cz

   Dříve pozdněrománský hrad zbudovaný na počátku 13. století. Později goticky a renesančně přestavovaná sídelní pevnost. Nyní zřícenina s expozicemi o historii místa.

■ ■ 29 ■ ■


    Dřevohostice,  zámek   poprvé 29.6.2008   ® na  hrady.cz

   Čtyřkřídlý dvoupatrový zámek s vysokou věží, arkádovým nádvořím a dochovaným opevněním. První zmínky z roku 1326. Renesančně přestavěn na přelomu 16. a 17. stol.

■ ■ 28 ■ ■


    Hustopeče nad Bečvou,  zámek   poprvé 21.6.2008   ® www   na  hrady.cz

   Čtyřkřídlý dvoupatrový renesanční zámek jehož vznik je datován k roku 1500. Zámek je postupně opravován, veřejnosti je přístupný občas.

■ ■ 27 ■ ■


    Bystřice pod Hostýnem,  zámek   poprvé 31.5.2008   ® obec   na  hrady.cz

   Bystřická tvrz, postupně přestavovaná na zámek. Součástí je velký zámecký park, bohužel veřejnosti nepřístupný.

■ ■ 26 ■ ■


    Polná, hrad přestavěný na zámek   poprvé 24.3.2007   ® obec   na  hrady.cz

   Gotický hrad přestavěný na zámek. Postupně několikrát přestavován, poslední úpravy započaly v roce 1995. Na zámku sídlí kulturní středisko města Polná. Zámek má velký obnovený sál kde bylo naše vystoupení s ohnivou šou v interiéru.

■ ■ 25 ■ ■


    Valašské Meziříčí, zámek Žerotínů   poprvé 10.2.2007   ® www   na  hrady.cz

   Barokní zámek založen Janem z Pernštejna. V současné době slouží jako kulturní zařízení města Valašského Meziříčí. Zámek má obnovený sál kde bylo naše vystoupení s ohnivou šou v interiéru.

■ ■ 24 ■ ■


    Točník, opravovaná hradní zřícenina   poprvé 14.9.2006   ® www

   Gotická zřícenina hradu mezi Berounem a Plzní z konce 14 století. Hrad byl postaven českým králem Václavem IV. V hradním příkopu mají živé medvědy, na rozdíl od hradu Bouzova, kde z medvědů zbyly 2 kožešiny umístěné před rytířským sálem.

■ ■ 23 ■ ■


    Staré Čivice u Pardubic, zámeček   poprvé 18.8.2006   ® www

   Romantická stavba v novogotickém stylu. V současné době je zámeček proměněný na hotel.

■ ■ 22 ■ ■


    Drahanovice, černá věž - pozůstatek gotické tvrze   poprvé 27.7.2006   ® www

   Čtyřpatrová hranatá věž gotického původu, základních tvarů a struktury byla sice podstatně změněna renesanční a empirovou přestavbou, zachovala si však posud vzdornost obranné gotické stavby. I když z celé tvrze zbyla jen ta věž, pěkně ji opravili o vedle ní udělali letní divadlo.

■ ■ 21 ■ ■


    Lednice, zámek   poprvé 6.10.2005   ® na hrady.cz   obec

   Nádherný novogotický zámek s ještě proslulejší zámeckou zahradou.

(Teda upřímně řečeno, přijeli jsme tam potmě, udělali ohňovku a zase odjeli. A tak jsme z té krásy venku moc neviděli.  Akáda)

■ ■ 20 ■ ■


    Šternberk, hrad   poprvé 17.9.2005   ® na  hrady.cz   obec

   Gotický hrad s vestavěným renesančním zámkem. Nádvoří hradu není veliké, ani celý hrad není moc rozsáhlý, ale má svoji atmosféru.

■ ■ 19 ■ ■


    Moravská Třebová, zámek   poprvé 27.8.2005   ® na  hrady.cz   na kulturní služby

   Původně hrad, přestavěný na trojkřídlý pozdně renesanční zámek.

■ ■ 18 ■ ■


    Oravský hrad   poprvé 26.8.2005   ® www

   Krásný hrad postavený postupně ve stylu románském, gotickém, renesančním, barokním až po romantizmus. Dominantu hradu tvoří postavená citadela na vysokém skalním ostrohu, kterou bych opravdu nechtěl dobývat. Naštěstí pro nás, jsme vystoupení dělali asi ve střední části, a tak přenášení věcí  k němu potřebné se dalo rozdýchat. Na tomto hradu je již kuriózní příjezdová cesta na nádvoří. Začíná velmi strmě k první bráně, která když není otevřená, tak už se nedá znovu rozjet. A pokračuje se do tunelu, který se stáčí doleva o 180°. Když jsme ji jeli poprvé, tak jsem se báli, kdeže to vůbec skončíme.

Velký obrázek !

■ ■ 17 ■ ■


    Náměšť nad Oslavou, zámek   poprvé 30.5.2005   ® www

   Naše vystoupení bylo v zámeckém parku při příležitosti svátku Beltine 2005 a tak ze zámku jsme poznali jenom nádvoří a dvě brány.

■ ■ 16 ■ ■


    Houska, hrad   poprvé 19.3.2005   ® www

   Hrad postupně přestavěný na zámek. Dle legend je zde umístěna brána do pekla kterou tento hrad střeží. O tom, že tam jsou tajemné síly vás přesvědčí toto foto pořízené na hradním nádvoří.

■ ■ 15 ■ ■


    Bouzov, hrad   poprvé 7.8.2004   ®  www

   Krásný gotický hrad. Tuto podobu ovšem získal po přestavbě na přelomu 19. a 20. století. Na tomto hradě jsme udělali již několik vystoupení a natáčení pro televizi.

   (Teda na rovinu řečeno, je to nejhezčí hrad v české republice. Aby člověk pojal jeho krásu, je nutné absolvovat každý prohlídkový okruh aspoň 3x.  Akáda)   ®  2x video prohlídka ve fan boxu skupiny

■ ■ 14 ■ ■


    Brandýs nad Labem, zámek   poprvé 6.12.2003   ® na hrady.cz   obec

   Gotická tvrz přestavěná na pozdně gotický hrad a později na čtyřkřídlý renesanční zámek. Jeden ze zámků, kde se místní lidi přijdou na nás podívat, kdo že to zase přijel z Moravy. Při zámku funguje Městská historická garda, která vždy kolem Mikuláše pořádá HISTORICKÉ VÁNOČNÍ TRHY.

■ ■ 13 ■ ■


    Děčín, zámek   poprvé 20.9.2003   ® www

   Původně z hradu vznikl posléze rozsáhlý barokně-klasicistní zámek. K zámku vede naprosto úchvatná cesta, tzv. Dlouhá jízda která je lemována po stranách zdmi které znázorňují oblouky.

■ ■ 12 ■ ■


    Český Krumlov, hrad a zámek   poprvé 21.6.2003   ® www

   Monumentální komplex hradu a zámku na skalnatém ostrohu. Hromadné ohňové vystoupení několika skupin probíhalo na zámeckých terasách (přesně uprostřed snímku) při příležitosti "Slavnosti pětilisté růže".

■ ■ 11 ■ ■


    Melč, zámek   poprvé 31.5.2003   ® na hrady.cz

   Barokní zámek proměněný v dětský domov.

■ ■ 10 ■ ■


    Telč, zámek   poprvé 30.4.2003   ® www

   Naše vystoupení bylo v zámeckém parku při příležitosti svátku Beltine 2003. Ohňové šou bylo na živou muziku skupiny Happy to Meet.

■ ■ 9 ■ ■


    Horšovský Týn, zámek a hrad   poprvé 27.7.2002   ® www

   Hrad po požáru přestavěný na zámek. Na hradě jsme byli zatím 3x (do roku 2006), ale publikum, které se na nás přišlo podívat, vytvořilo tak neopakovatelnou atmosféru, že na to vzpomínáme jako na legendu. Vedle Horšovského Týna se navíc táhne stará asi 20 km dlouhá kamenná zeď ohraničující oboru.

■ ■ 8 ■ ■


    Ruda nad Moravou, zámek   poprvé 29.6.2002   ® na  hrady.cz

   Renesanční čtyřkřídlý zámek v obci. Sloužil jako sídlo lesní správy. Od 30.8.2006 je na prodej. Prostě, jednou jsem tam sólově vystupoval na country bále.

■ ■ 7 ■ ■


    Kolštejn, zámek a hrad   poprvé 4.5.2002   ® na  hrady.cz

   Je to zřícenina hradu s těsně sousedícím staticky zajištěným zámkem. Nejvíce zajímavě působí arkádové ohozy renesančního zámku, který je v podhůří Jeseníků. Z renovovaného zbytku hradní věže je krásný rozhled po Jeseníkách. Zámek byl v minulé době docela vybydlen, ale pomalu se z toho dostává.

■ ■ 6 ■ ■


    Sovinec, hrad   poprvé 13.10.2001   ® www

   Gotický hrad, či spíše opravovaná zřícenina z roku 1945. Nějak se stalo, že při osvobozování chytla střecha a hrad vyhořel. Je to hrad na němž se během roku koná zhruba 8 víkendových historických akcí. Na tomto hradě jsme během doby udělali hodně vystoupení a jelikož ho máme velmi blízko k domovu, je to pro nás takový domácí hrad. V archívu máme tolik fotografií z tohoto hradu, že se to snad rovná všem fotkám z ostatních hradů.

Velký obrázek !

■ ■ 5 ■ ■


    Vikštejn, hrad   poprvé 6.7.2001   ® na  hrady.cz   na dějiny.cz

   Zřícenina gotického hradu u města Vítkova. Několik nadšenců se snaží tento hrad zakonzervovat, aby se více nerozpadal. Vystoupení bylo na pozvání skupiny historického šermu Valmont, kteří našli kouzlo v našem pojetí představení. Akční taneční šou dostalo tenkrát svoji pevnou tvář.

Hmotová rekonstrukce hradu Vikštejn.

■ ■ 4 ■ ■


    Budyně nad Ohří, hrad   poprvé 17.6.2000   ® na  hrady.cz

   Vodní hrad, který byl po výbuchu prachárny přestavěný na zámek. Zde se konají každoročně soutěžní přehlídky. Byl předveden bojový tanec s meči a pro některé šermíře to byl tenkrát šok, co je všechno možné s nimi dělat. Zde také poprvé vzplály pochodně v ohnivém šou a začala jedna naše cesta.

   (Kdo nás zná, tak ví, že používáme nejvíce irskou muziku a pak moderní gotickou rokovou / metalovou hudbu. Nedávno jsem se pobavil, když jsem četl na webu názor "ohníčkářů" točících na tekno, drums, reggae, jungle, DNB či podobnou hudbu, že výběr metalové hudby je výmysl šermířů. Vida co jsem vymyslel :-))  Akáda 2007)

■ ■ 3 ■ ■


   Šumperk - Pavlinin dvůr   poprvé 11.9.1999   ® www

   Hospodářský objekt panského charakteru je čtvercového půdorysu s uzavřeným nádvořím. Průčelní budova zámeckého typu je postavená v novorenesančním stylu. Dnes sídlí v této budově vlastivědné muzeum. V bývalých konírnách je vybudován sál, kde bylo naše vystoupení s ohnivou šou v interiéru.

■ ■ 2 ■ ■


    Helfštýn, hrad   poprvé 6.6.1999   ® www

   Vcelku zachovalá zřícenina rozsáhlého gotického hradu na posledním výběžku Karpat. Toto bylo první vystoupení na hradě. Poprvé jsme si vyzkoušeli, jak zkombinovat historii se scénickým tancem v historickém prostředí. Snad nejvíce na to koukali členové šermířských skupin, protože toto byla opravdu cesta do neznáma.

■ ■ 1 ■ ■


aktualizace 15.11.2021